white_man
1. [ noun ] a man who is White
Related terms: man White good_ol'_boy squaw_man
Similar spelling:   Whiteman
  white_woman
  whitman
  whitening