pavo_cristatus
1. [ noun ] (zoology,game bird) peafowl of India and Ceylon
Synonyms: blue_peafowl
Related terms: peafowl