apostleship
1. [ noun ] (work) the position of apostle
Related terms: position
Similar spelling:   Apostle_Paul
  apostrophic
  apostrophize
  apostrophise
  apostate
  apostasy